Vi tar över din klinik!

Vill du sälja din klinik och trappa ner – eller kanske sluta jobba helt? Eller vill du sälja din klinik och ha en fortsatt ledande roll med ansvar för teamet och kliniken?

Med erfarenhet av förvärv och nyetableringar har vi alltid haft ett bra samarbete med klinik och ägare där upplägget ser olika ut beroende på önskemål och behov. Vi ser alltid till att vi kommer fram till ett bra upplägg där båda parter känner sig nöjda.

karlstad specialist och allmäntandvård tandhygienisttandcentrum behandlingar tänder tandhygienister tandläkare

Bli en del av Tandcentrum

Erfarenhet

Erfarenhet av tidigare nyetableringar i olika delar
av landet

Stöd

Stöd inom marknadsföring, IT-utveckling, inköp,
rekrytering, finansiering och vidareutbildning

Tillväxt

Du får vara med och växa med värmlands ledande
och snabbast växande tandvårdskedjor

Utveckling

Stora möjligheter till bra ekonomisk utveckling

folktandvård karlstad kristinehamn

Vilka är Tandcentrum?

Vi har I dagsläget 3 kliniker och uttöker till 4 kliniker våren 2024. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har också specialister för implantatbehandlingar, Vi har också ett eget dental laboratorium.

Vi jobbar konstant med patientubildning och ser till att ligga i framkant vad gäller digitala lösningar. Vi driver även en tandvårdspodcast, Gapa Stort för branchkollegor och allmänheten.

Tandcentrum är den snabbaste växande tandvårdsskedjan I Värmland. Vår ambition är att i stadig takt fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns. Vår vision är att bli det självklara tandvårdsvalet i landet.

Kontakta oss

Kontakta VD Alexander Babazadeh på 072 341 34 83 eller alex.babazadeh@tandcentrum.com